Jak vybrat správného výrobce DPS?

2023-05-05


Je velmi důležité vybrat pro výrobu správného výrobce DPS, který může zajistit kvalitu, spolehlivost a proveditelnost návrhu DPS. V první řadě je třeba vzít v úvahu technické možnosti výrobců DPS, včetně tloušťky DPS, otvoru, technologie povrchové úpravy, přesnosti šířky/rozteče čar atd. Aby bylo zajištěno, že poskytované produkty splňují požadavky zákazníků. Za druhé, věnujte pozornost síle výrobců PCB, abyste zajistili přesnost a spolehlivost nátisku. Kromě toho je třeba zvážit také cenu výrobce PCB, aby byla zajištěna hospodárnost výroby. Nakonec zvažte služby výrobců PCB, abyste zajistili včasné dodání a zajištění kvality. Celkově vzato, výběr správného výrobce desek plošných spojů pro výrobu může účinně zlepšit kvalitu a spolehlivost návrhu desek plošných spojů, aby bylo dosaženo oboustranně výhodné ekonomické a technické výhody.


PCB se dělí hlavně na vzorky a malé dávky a rychlost nátisku je relativně rychlá. Dodací lhůta je obecně rozdělena na 12 hodin, 24 hodin, 48 hodin, 72 hodin atd. Pro zákazníky s malým množstvím, kteří potřebují spěchat, najdete takové výrobce; jako je JBpcb, nátisk PCB může být odeslán do 12 hodin.


Hromadná výroba: hlavně pro hromadnou výrobu a dodací lhůta je v normálním rozsahu. Normální dodací lhůta, cena dodání v každém časovém období je jiná.

Kvalita, termín dodání a poprodejní servis výrobců PCB:


1. Při výběru výrobce PCB pro výrobu je velmi důležité porozumět kvalitě jejich produktu. Nejprve musíte porozumět výrobní kapacitě výrobců PCB, abyste zjistili, zda jsou schopni splnit vaše výrobní potřeby a zda kvalita jejich produktů odpovídá vašim požadavkům. Za druhé je nutné porozumět technické úrovni výrobců DPS, včetně toho, zda mají pokročilé vybavení a technologie a zda jejich technici znají proces výroby DPS. Konečně je nutné porozumět úrovni služeb výrobců PCB, abychom viděli, zda mohou poskytovat včasné, přesné a efektivní služby a zda je jejich poprodejní servis spolehlivý. Pouze komplexním zvážením těchto faktorů můžeme určit, kterého výrobce DPS zvolit pro nátisk, abychom zajistili kvalitu produktu. Záleží například na tom, zda tloušťka mědi DPS odpovídá specifikacím, zda je okraj linky rovný, zda je povrch desky hladký a pravidelný, zda je dostatečně dobrá přilnavost měděné fólie atd.


2. Mnoho zákazníků má naléhavou potřebu nátisku, což klade vyšší požadavky na technickou pevnost a výrobní kapacitu výrobců DPS. Důležitými referenčními ukazateli jsou rychlost včasného dodání a výnos. JBpcb implementuje standard managementu ISO9001 a přísně kontroluje výrobní proces a testování a kontrolu hotových výrobků, aby bylo zajištěno, že ukazatele kvality výroby PCB splňují normy a rychlost včasného dodání a výnos dosahují 99%.


3. Záleží především na rychlosti zpracování objednávek výrobcem, potřebách zákazníků a problémech zákazníků. JBpcb zavedl kompletní a humanizovaný systém poprodejního řízení, který dokáže rychle a komplexně reagovat na individuální potřeby zákazníků a poskytovat zákazníkům technickou podporu, výrobní operace a objednávkové služby 24 hodin denně. Může zákazníkům poskytnout lepší služby PCB.

Výše uvedené jsou hlavními faktory, na které musí zákazníci myslet při výběru výrobců DPS. Doufáme, že vám pomůžeme vybrat správné výrobce PCB a podpoříme rozvoj vašeho vlastního podnikání.