Jak rozlišit kladný a záporný pól napájení obvodové desky?

2023-05-11

Deska plošných spojů, označovaná jako PCB, je základní součástí elektronických součástek a spojovacího centra. Mnoho lidí vidí husté čáry na desce plošných spojů po rozebrání dílů a neví, jak rozlišit kladné a záporné elektrody. Poté, jako profesionál ve výrobě PCB,PCBvýrobce Xiaobian vám nyní pomůže zpopularizovat vědu a jak rozlišit napájení plošného spoje. Pozitivní i negativní.

Za prvé, výrobce PCB editoru chce všem říct, že pokud chce designér navrhnout perfektníDeska plošných spojů, první věcí je určit kladný a záporný pól obvodové desky. Návrhář navrhuje krok za krokem a zvažuje problém shody mezi jednotlivými zařízeními. U obvodů napájených stejnosměrným proudem je napájecí zdroj obecně rozdělen na jeden napájecí zdroj, včetně kladného napájecího zdroje a uzemnění napájecího zdroje; duální napájecí zdroj, včetně kladného a záporného napájecího zdroje. Při rozlišení kladných a záporných pólů v obvodu lze k posouzení použít následující metody.

1. Určete kladný a záporný pól podle sítotisku na desce plošných spojů

Při navrhování PCB budou inženýři používat sítotisk k označení definic pinů části rozhraní. Pro kladné a záporné póly napájecího zdroje se obecně používají V+ a GND k rozlišení kladných a záporných pólů napájecího zdroje. Proto se nejprve podívejte na sítotisk na desce. Prostřednictvím sítotisku na tabuli se můžete dozvědět mnoho informací. Je velmi důležité správně porozumět informacím sítotisku na desce plošných spojů. Jak je znázorněno na obrázku níže, V+ představuje kladný pól a GND představuje silovou zem.

2. Určete kladný a záporný pól podle složek polarity

Polární komponenty jsou polarizované a nelze je při použití obrátit. Mezi běžně používané polární součástky patří elektrolytické kondenzátory, diody atd. Kladné a záporné póly obvodu lze tedy určit pomocí polarizovaných součástek. Vezmeme-li jako příklad elektrolytický kondenzátor, jeho kladný pól musí být připojen ke kladnému pólu napájecího zdroje a záporný pól musí být připojen k GND. Identifikace správných kolíků kondenzátoru může také určit kladné a záporné póly obvodu. Kapacita určuje kladný a záporný pól, jak je znázorněno na obrázku níže.

3. Určete kladné a záporné elektrody podle velké plochy lití mědi

Aby se zlepšila odolnost proti rušení a snížila impedance zemnícího vodiče při navrhováníPCB, zem bude elektricky spojena nasypáním mědi na velkou plochu. Pokud je obvodová deska pokryta mědí, GND se v zásadě používá jako síťová měděná litina. Lze soudit, že velkou plochou mědi je zemnící vodič.

4. Další způsoby potvrzení kladných a záporných pólů

Kladné a záporné póly můžete také potvrdit pomocí kolíků čipu. Všechny čipy potřebují napájení a mají napájecí kolíky. Pokud znáte pořadí pinů čipu, můžete také rozlišit kladný a záporný pól napájecího zdroje. Tato metoda má však chybu, to znamená, že je použitelná pouze v případě, kdy existuje pouze jedna napájecí síť. Pokud je na desce plošných spojů více napájecích sítí, je nutné další potvrzení pomocí výše uvedených metod.