Výrobci plošných spojů vám říkají, jak rozlišit mezi kladným a záporným pólem napájení desky plošných spojů?

2023-11-22

Tištěný spoj, označovaný jako PCB, je základní součástka elektronických součástek, spojující střed. Mnoho lidí v rozebraných částech vidí na desce plošných spojů hustě nacpané čáry, neví, jak rozlišit kladné a záporné póly, pak výrobce DPS jako profesionály výroby DPS, nyní vám pomůže Popular Science, jak rozlišit mezi napájení kladných a záporných pólů desky plošných spojů.

Za prvé, redakční výrobce PCB, aby vám řekl, návrhář, aby navrhl perfektní desku plošných spojů, první věcí je určit kladné a záporné póly desky plošných spojů. V návrháři krok za krokem navrhněte vrstvu po vrstvě a zvažte problém shody mezi jednotlivými zařízeními. obvod napájený stejnosměrným proudem, jeho napájecí zdroj je obecně rozdělen na jeden napájecí zdroj, včetně napájecího kladného a napájecího uzemnění; duální napájecí zdroj, včetně napájení kladného a záporného napájení. Při rozlišování kladných a záporných pólů v obvodu lze určit pomocí následujících metod.

1, podle sítotisku na desce plošných spojů k určení kladných a záporných pólů

Inženýři při návrhu desky plošných spojů ukotví rozhraní části definice pinů se sítotiskovým označením, které je dobré pro kladný a záporný napájecí zdroj, obecně používají V + a GND k rozlišení mezi kladným a záporným napájecím zdrojem. Takže, nejprve se podívejte na sítotisk na desce, přes obsah sítotisku na desce se můžete dozvědět spoustu informací, je velmi důležité správně porozumět informacím sítotisku na desce. Jak je znázorněno na obrázku níže, V+ označuje kladný pól a GND je zem napájecího zdroje.

2, podle složek polarity k určení kladných a záporných pólů

Složky polarity jsou polarizované a nelze je při použití obrátit. Běžně používané součástky s polaritou jsou elektrolytické kondenzátory, diody a tak dále. Takže přes polaritu součástek lze určit kladný a záporný obvod. Elektrolytické kondenzátory, například jeho kladný pól musí být připojen ke kladnému napájecímu zdroji, záporný pól musí být připojen k GND, identifikovat kolíky kondenzátoru lze také určit kladný a záporný obvod. Kondenzátory pro určení kladných a záporných pólů, jak je znázorněno na obrázku níže.

3, podle velké plochy mědi k určení kladných a záporných pólů

Za účelem zlepšení schopnosti proti rušení při návrhu PCB, snížení impedance země, bude země na velkoplošný měděný způsob realizace elektrického připojení, pokudobvodová deskaje poměděný, v podstatě GND jako síť poměděný, zase můžete posoudit velkoplošný poměděný je zem.

4, jiné způsoby, jak potvrdit kladné a záporné póly

Lze také potvrdit pomocí kladných a záporných kolíků čipu, čip je nutný k napájení, napájecí kolíky, pokud znáte pořadí kolíků čipu, lze odlišit od napájecího zdroje kladné a záporné, ale tato metoda má nevýhodu , to znamená, že platí pouze v případě napájecí sítě, pokud je na desce více než jedna napájecí síť, musíte pro další potvrzení projít výše uvedenými metodami.

Prostřednictvím výše uvedeného se můžete naučit, jak rozlišovat mezi pozitivním a negativnímdesky plošných spojů, současná poptávka na trhu PCB se zvyšuje, trváme na prvním řádku. Shenzhen Jiubao Technology je profesionální výrobce desek plošných spojů, dvanáct let zkušeností s výrobou PCB, profesionální hromadná výroba, vysoce kvalitní produkty a služby, pokud nás potřebujete kontaktovat +86-755-29717836