Umístění kondenzátorů na výkonové desce, umístili jste je správně?

2023-04-11


Napájecí čip je na desce plošných spojů nepostradatelný. Obecně používáme jako filtrační kondenzátory napájecího zdroje velký kondenzátor (100 µF až 1000 µF) a malý kondenzátor (0,1 µF nebo 0,01 µF).

Velké kondenzátory se používají k odfiltrování nízkofrekvenčního šumu a malé kondenzátory se používají k odfiltrování vysokofrekvenčního šumu.

Navrhli jste tolik desek plošných spojů. Jsou správně umístěny kondenzátory na desce?

Nejprve se podívejme na sadu schémat PCB:Na tomto obrázku je rozdíl v tom, že po vstupu kladného pólu napájecího zdroje je kondenzátor příliš velký nebo malý.

Správný způsob připojení je: nejprve příliš velký kondenzátor, pak příliš malý kondenzátor.

Obrázek vlevo je správný.

Podívejme se na sadu schémat PCB:Na tomto obrázku je rozdíl mezi levým a pravým obrázkem v tom, že na levém obrázku je nejprve příliš velký kondenzátor a potom je malý kondenzátor příliš malý.

Správné připojení je zobrazeno vlevo.

Obecně lze použít jakýkoli způsob připojení. Ve vysoce přesných aplikacích, aby se minimalizoval hluk napájecího zdroje, je nejlepší připojit podle správné metody popsané výše a filtrační efekt je nejlepší.